dbamy o wasz spokój

Gwarantowane świadczenia

Wariant I w obszarze życia prywatnego:

– informacja prawna

– konsultacja prawna

Wariant II w obszarze życia prywatnego i zawodowego

– informacja prawna

– konsultacja prawna

– przygotowanie imiennych dokumentów prawnych

– przygotowanie opinii i kontr-opinii

– organizacja adwokata i radcy prawnego

– finansowanie kosztów rozwiązywania problemów prawnych

– organizacja poręczenia majątkowego

Obszary prawa obejmowane pomocą

Opis świadczonych usług

Gwarantowane świadczenia

Rekompensowane koszty

Procedura przystąpienia

Procedura zgłoszenia zdarzenia prawnego

Współpracujmy!

napisz do nas!

Odpowiadamy na każde zapytanie!