dbamy

o wasz spokój

4EAD Sp. z o.o.  ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań, NIP: 7811932480 REGON: 365292238

Zakres pakiet POmocny

Usługa obejmuje sprawy w zakresie:

a) prawa konsumenckiego;

b) prawa bankowego

W ramach Usługi Uczestnik programu ma prawo do uzyskania:

Konsultacji prawnej – usługi polegającej na:

a) udzieleniu informacji prawnej o powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego, orzecznictwie i poglądach doktryny, w zakresie problemu prawnego, z którym zgłosił się Uczestnik Programu;

b) zasugerowaniu Uczestnikowi Programu dalszego sposobu postępowania;

c) udzielaniu informacji teleadresowych o właściwej miejscowo instytucji np.: sądu, prokuratury, samorządowego kolegium odwoławczego, instytucji konsumenckiej, urzędu skarbowego lub kancelarii notarialnych, adwokackich oraz innych prawniczych;

Dokumentu prawnego – usługi polegającej na sporządzeniu w formie określonej przepisami, zgodnie ze stanem prawnym oraz z otrzymanymi od Uczestnika Programu informacjami dokument, stanowiący stosunek prawny lub okoliczność, która może mieć znaczenie w sprawie lub fakty będące podstawą ustalenia stanu prawnego,

  1. w zakresie prawa konsumenckiego: oświadczenie o odstąpieniu od umowy, żądanie obniżenia ceny towaru, żądanie wymiany towaru, żądanie naprawy towaru;
  2. w zakresie prawa bankowego wnioski i pisma o: usunięcie lub korektę danych w Rejestrach bankowych, żądanie sprostowania danych dotyczących Uczestnika Programu, wypowiedzenie umowy rachunku lub karty, o udostępnienie informacji dotyczących Uczestnika Programu;

Usługa asysty prawnej dla klientów Money Trade & Media

Pakiet MOCNY

Pakiet PoMocny

Procedura uzyskania świadczenia

Zapraszamy do współpracy!

napisz do nas!

Odpowiadamy na każde zapytanie!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Polityka Prywatności)

4EAD Sp. z o.o.

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań

NIP: 7811932480 REGON: 365292238