4EAD Sp. z o.o. ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań,  NIP: 7811932480 REGON: 365292238

zakres spraw objętych usługą prawną

Usługa Asysty prawnej w swoim zakresie dotyczy spraw w zakresie związanym z:

1) dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na osobie,
2) dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na mieniu,
3) prawem rzeczowym na nieruchomościach,
4) prawem karnym,
5) prawem wykroczeń,
6) prawem ubezpieczeń społecznych,
7) umowami konsumenckimi,
8) prawem administracyjnym,
9) prawem w zakresie PPK, PPE, OFE, IKE i IKZE.

Usługa asysty prawnej dla klientów ESALIENS TFI

Usługa asysty prawnej to:

Zakres spraw objętych usługą

Zapraszamy do współpracy!

napisz do nas!

Odpowiadamy na każde zapytanie!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Polityka Prywatności)

4EAD Sp. z o.o.

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań

NIP: 7811932480 REGON: 365292238