4EAD Sp. z o.o. ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań,  NIP: 7811932480 REGON: 365292238

zakres spraw objętych usługą prawną

1)       dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na osobie,

2)       dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na mieniu,

3)       prawa rzeczowego na nieruchomościach,

4)       prawa karnym,

5)       prawa wykroczeń,

6)       prawa ubezpieczeń społecznych,

7)       umów konsumenckich,

8)       prawa administracyjnego,

9)      prawa w zakresie PPK, PPE, OFE, IKE i IKZE.

Usługa asysty prawnej dla klientów ESALIENS TFI

Usługa asysty prawnej to:

Zakres spraw objętych usługą

Zapraszamy do współpracy!

napisz do nas!

Odpowiadamy na każde zapytanie!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Polityka Prywatności)

4EAD Sp. z o.o.

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań

NIP: 7811932480 REGON: 365292238