dbamy

o wasz spokój

4EAD SP Z O O Poznań, ul. Dąbrowskiego 77a REGON: 365292238 NIP: 7811932480 KRS: 0000633293

Zakres Usług

Usługa obejmuje sprawy w zakresie:

 • prawa umów cywilnych;
 • prawa karnego;
 • praw konsumenta;
 • prawa pracy;
 • prawa ubezpieczeń społecznych;
 • prawa drogowego i wykroczeń związanych z użytkowaniem pojazdu;
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, w tym roszczeń odszkodowawczych z umów ubezpieczenia;
 • obrona przed roszczeniami odszkodowawczymi.

W ramach Usługi, Uprawniony uzyskuje prawo do:

Informacji prawnej tj:

 • informowanie o procedurze prawnej prowadzenia sporów prawnych i ochrony swoich praw,
 • przesyłanie wzorów pism prawnych lub umów należących do powszechnego obrotu (Kodeks cywilny),
 • informowanie o kosztach prowadzenia sporów prawnych,
 • przesyłanie tekstów aktualnych oraz historycznych aktów prawnych,
 • udzielanie informacji teleadresowych o sądach, urzędach, kancelariach, notariuszach itp.;

Konsultację Prawnika tj.:

Usługę dokonywaną drogą telefoniczną, rozumianą jako udzielenie informacji prawnej o powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego, orzecznictwie i poglądach doktryny w zakresie problemu prawnego z którym zgłosił się Uprawniony;

Poradę prawną tj.:

Usługę polegającą na przyporządkowaniu stanu faktycznego ustalonego w trakcie konsultacji do odpowiedniej normy prawa oraz jej interpretację i zasugerowanie zgodnego z prawem sposobu postępowania dla Uprawnionego;

Dokument prawny tj.:

sporządzony w formie określonej przepisami, zgodnie ze stanem prawnym oraz z otrzymanymi od Uprawnionego informacjami, dokument gotowy do końcowego wypełnienia przez Uprawnionego taki jak: pełnomocnictwo, odwołanie pełnomocnictwa, pismo i wniosek w sprawach administracyjnych i cywilnych, umowa w rozumieniu Kodeksu cywilnego (umowa dzierżawy, umowa najmu, umowa darowizny, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa użyczenia);

Zarejestruj i aktywuj kartę

Zakres Usług

Procedura zgłoszenia problemu prawnego

Zapraszamy do współpracy!

napisz do nas!

Odpowiadamy na każde zapytanie!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Polityka Prywatności)

4EAD SP Z O O
Poznań, ul. Dąbrowskiego 77a
REGON: 365292238
NIP: 7811932480
KRS: 0000633293