4EAD Sp. z o.o.  ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań, NIP: 7811932480 REGON: 365292238

Usługa asysty prawnej TO:

Informacja prawna,

pomoc prawna polegająca na:

a)     informowaniu o procedurze prawnej prowadzenia sporów prawnych i ochrony swoich praw,

b)    przesyłaniu wzorów pism prawnych lub umów należących do powszechnego obrotu (Kodeks cywilny),

c)     informowaniu o kosztach prowadzenia sporów prawnych,

d)    przesyłaniu tekstów aktualnych oraz historycznych aktów prawnych,

e)    udzielaniu informacji teleadresowych o sądach, urzędach, kancelariach, notariuszach itp.

Porada Prawna

pomoc prawna polegająca na rozmowie z Prawnikiem o powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego, orzecznictwie i poglądach doktryny (autorytetów prawa) w zakresie zapytania Klienta wraz z zasugerowaniem i omówieniem sposobu dalszego postępowania zgodnie

z obowiązującym prawem.

LIMITY Usług prawnych:

Informacja prawna – nielimitowana ilość świadczeń;

Porada Prawna – nie więcej niż 1 miesięcznie.

Usługa asysty prawnej dla klientów ESALIENS TFI.

Usługa asysty prawnej obejmuje:

Zakres spraw objętych usługą

Zapraszamy do współpracy!

napisz do nas!

Odpowiadamy na każde zapytanie!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Polityka Prywatności)

4EAD Sp. z o.o.

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań

NIP: 7811932480 REGON: 365292238