dbamy

o wasz spokój

4EAD Sp. z o.o.  ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań,  NIP: 7811932480 REGON: 365292238

Zakres pakiet mocny

Usługa obejmuje sprawy w zakresie:

  1. prawa pracy;
  2. prawa umów cywilnych
  3. prawa ubezpieczeń społecznych;
  4. dochodzenia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych;
  5. prawa karnego i wykroczeń;
  6. prawa konsumenckiego;
  7. prawa rzeczowego na nieruchomościach
  8. prawa rodzinnego i opiekuńczego

W ramach Usługi Uczestnik programu ma prawo do uzyskania:

Konsultacji prawnych – usługi polegającej na:

a) udzieleniu informacji prawnej o powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego, orzecznictwie i poglądach doktryny, w zakresie problemu prawnego, z którym zgłosił się Uczestnik Programu;

b) zasugerowaniu Uczestnikowi Programu dalszego sposobu postępowania;

c) informowaniu o procedurze prawnej  prowadzenia sporów prawnych i ochrony swoich praw,

d) przesyłaniu wzorów pism prawnych lub umów należących do powszechnego obrotu oraz wezwań (Kodeks cywilny),

e) informowaniu o kosztach prowadzenia sporów prawnych,

f) przesyłaniu tekstów aktualnych oraz historycznych aktów prawnych,

g) udzielaniu informacji teleadresowych o właściwej miejscowo instytucji np.: sądu, prokuratury, samorządowego kolegium odwoławczego, instytucji konsumenckiej, urzędu skarbowego lub kancelarii notarialnych, adwokackich oraz innych prawniczych;

Dokumentu prawnego – usługi polegającej na przygotowaniu:

a) wezwania do zapłaty,

b) wezwania do podjęcia innych działań lub zaniechania działań,

c) pełnomocnictwa,

d) pozwu,

e) sprzeciwu lub zarzutu od nakazu zapłaty,

f) wniosku w postępowaniu nieprocesowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym,

g) pisma lub wniosku w sprawach konsumenckich;

Opinii prawnej –obejmującą:

a) analizę oraz interpretację praktycznych problemów prawnych dotyczących jednostkowej sprawy lub konkretnego przypadku w oparciu o treść dokumentów oraz informacji otrzymanych od Uprawnionego, w tym przedstawienie możliwych rozwiązań oraz propozycji podjęcia określonych działań wraz z ich konsekwencjami prawnymi;

Usługa asysty prawnej dla klientów Money Trade & Media

Pakiet MOCNY

Pakiet PoMocny

Procedura uzyskania świadczenia

Zapraszamy do współpracy!

napisz do nas!

Odpowiadamy na każde zapytanie!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Polityka Prywatności)

4EAD Sp. z o.o.

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań

NIP: 7811932480 REGON: 365292238