4EAD Sp. z o.o. ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań,  NIP: 7811932480 REGON: 365292238

Usługa asysty prawnej dla klientów esaliens  tfI

Obsługa prawna jest dostępna dla osób wskazanych przez Esaliens TFI:

Uczestników PPK z Funduszem Esaliens, mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski którzy:

a)       mają środki na rachunku PPK;

b)       nie złożyli rezygnacji z wpłat;

Uczestników PPE z Funduszem Esaliens, mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski, którzy mają środki na rachunku PPE.

Uczestników IKE i/lub IKZE z Funduszem Esaliens, mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski, których umowa IKE/IKZE spełnia warunki określone w Regulaminie Świadczenia Usług Asysty Prawnej dla Klientów Esaliens TFI S.A.

Aby uzyskać świadczenie Asysty Prawnej, należy:

Krok I

Skontaktować się z Prawnikiem Centrum Prawnego:

    na dedykowany nr telefonu (22) 749-62-24

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 21:00;

    na dedykowany adres e-mail esaliens@asystaprawna.com

w każdym czasie za pomocą wiadomości e-mail.

Krok II

Podać prawnikowi nr rachunku (inne określenia to nr rejestru, nr konta PPK/PPE/IKE/IKZE), po którym prawnik weryfikuje uprawnienia do korzystania z pomocy prawnej oraz w przypadku PPE/PPK nazwę pracodawcy prowadzącego PPE/PPK.

Krok III

Przedstawić Prawnikowi problem prawny (zadać pytanie prawne).

Szczegółowe zasady korzystania przez Klientów Esaliens TFI S.A. z Usług prawnych określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Asysty Prawnej dla Klientów Esaliens TFI S.A. dostępnym  do pobrania PDF

Usługa asysty prawnej dla klientów ESALIENS TFI,

Usługa asysty prawnej obejmuje::

Zakres spraw objętych usługą

Zapraszamy do współpracy!

napisz do nas!

Odpowiadamy na każde zapytanie!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Polityka Prywatności)

4EAD Sp. z o.o.

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań

NIP: 7811932480 REGON: 365292238